World ❤ araw: Ang mga kaugaliang itinuturo mo sa iyong anak ngayon ay matutukoy ang kanyang buhay!

Alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng kumakain nang malusog. Ngunit ang lugar na ito ay ipinapakita sa isang kakila-kilabot na paraan kung gaano kahalaga na halimbawa at turuan ang malusog na pamumuhay na ito kahit na sa mga pinakabatang anak.

Si Jim ay 32 taong gulang, may taas na anim na talampakan at may bigat na 300 pounds. Si Jim ay malayo sa multa habang siya ay na-promosyon sa isang emergency room sa ospital. Si Jim ay inatake sa puso noong siya ay 32. Paano ito makarating doon??

Naglo-load...