Paano kung tayo ay HONEST sa unang petsa ...

Sa unang petsa, nais naming kumilos nang medyo mas cool at lokohin ng kaunti dito at doon. Ngunit ano ang mangyayari kung isuko natin ang lahat ng pag-abala at ipakita ang buong katotohanan sa aming mga katapat.

Sa unang petsa, gusto mong magpaloko. Gumagawa ka ng mga papuri na maaaring hindi mo sinasadya nang seryoso. At mandaraya ka ng kaunti pagdating sa sarili mo. Ngunit ano ang mangyayari kung tayo ay HONEST sa unang petsa?