Wala kundi ang totoo: Tini and Nina unpack

May mga katanungan na mas gugustuhin mong minsan ay hindi sagutin. Ginawa rin ito nina Tini at Nina at nagbigay ng sampung totoong matapat at bukas na mga sagot sa sampung katanungan.

Masarap ba ang pakiramdam mo sa iyong sariling balat, o may mga sandali kung saan mo mababago ang isang bagay tungkol sa iyong sarili?? Ano ang reaksyon mo kapag may isang taong "binuksan ka dahil sa iyong pigura " at kailan ang huling oras na ikaw ay talagang naging masaya?? Itinanong nina Tini at Nina sa kanilang sarili ang mga ito - hindi laging kaaya-aya - mga katanungan at nagbibigay ng nakakagulat na matapat na mga sagot.