Dalhin ang pagsubok: SIYA ba talaga ang pag-ibig ng iyong buhay?

Kumusta ang tungkol sa iyo: Sa palagay mo nahanap mo na ang tama?? Ang pag-ibig ng iyong buhay? Ang aming pagsubok ay nagsasabi sa iyo ng higit pa!

Ang ilang mga agad na alam ito, ang iba ay nangangailangan ng isang maliit na oras ng pagmuni-muni. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan o isang taon na oras ng relasyon ay nawala sa bansa at isang nakaranas ng maraming magkasama, lahat ng tao ay ang tanong: Ang aking kasosyo ang pag-ibig sa aking buhay?