Gusto lang ng lalaking ito na kumain ng hindi naobserbahan. Ngunit ang kanyang aso ay may laban dito ...

napakatalino! Dapat magparehistro ang dalawa para sa isang kumpetisyon na dubbing! (Video sa ibaba)

Mahal na mga nagmamay-ari ng aso, alam mo rin iyon? Ang iyong matapat na kaibigan na may apat na paa ay hindi ka papakawalan ng paningin sa isang segundo! Lalo na kapag may hawak ka na pagkain. Kumain ng hindi nagagambala? Wala!

Ngunit ang cute na maliit na Wauzi na ito ay talagang naperpekto! Hindi makagat ng kanyang panginoon kung hindi siya pinagmamasdan ng aso. Ang resulta ay isang video na kahanga-hanga lamang: