Ang tuhod-pagkahulog

Babae at lalaki ay nakaluhod sa tapat ng bawat isa. Dinulas ng lalaki ang kanyang mga hita sa pagitan niya at tumagos sa kanyang kapareha.

Maraming mga haplos ang posible sa ganitong kilalang posisyon.

Kapag nagmamahal sa pustura na ito, tinutukoy ng lalaki kung saan pupunta. Isang posisyon sa pagkakayakap na nag-iiwan ng puwang para sa maraming pag-ibig at paghimas. Baguhin lamang ang lugar, umalis sa kama at pumunta sa isang ligaw na paglibot sa pagtuklas!

Nagtataka ako at hinayaan kong magulat ang aking sarili! Tuklasin ang posisyon sa sex nang random Ang Kama Sutra sa Mga Larawan Maaari kang makahanap ng mas maraming mga posisyon dito