Ang pagkanta, ringing card: pagbati sa Pasko sa sarili nitong klase

Sinumang tatanggap ng Christmas card na ito ay hindi makakalimutan ito...

Ang Pasko ang pinakamahusay na oras upang paalalahanan muli ang lahat: Isang Christmas card sa dating boss, ang mayamang tiyahin sa Australia o simpleng sa mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita.

Ngunit kung talagang nais mong maging sigurado na 100% na ang tatanggap ay hindi lamang binasa ang iyong Christmas card at isantabi, ngunit maaalala rin ito sa loob ng ilang buwan, kailangan mo ng isang kard na tulad nito: